НГУ

Грошове забезпечення


Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 № 1294
“Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб”

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2010 № 889
“Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій”

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.02.1992 № 393
“Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей”

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 460
“Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі звільнення військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією”

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18
“Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських”

дивитись далі перелік документів для:


Харчування та продовольче забезпечення


Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 426
“Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації”

для військовослужбовців Збройних Сил України:


Наказ Міністра оборони України від 09.12.2002 № 402
“Про затвердження Положення про продовольче забезпечення Збройних Сил України на мирний час”

для військовослужбовців Національної гвардії України:


Наказ Міністра внутрішніх справ України від 14.09.2015 № 1118
“Про затвердження Положення про продовольче забезпечення Національної гвардії України в мирний час”

для військовослужбовців Державної прикордонної служби України:


Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 20.07.2011 № 530
“Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в Державній прикордонній службі України на мирний час”

Речове забезпечення


Речове

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1444
“Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час” (втратила чинність 11.02.2016)

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 178
“Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної спеціальної служби транспорту, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і Управління державної охорони грошової компенсації вартості за неотримане речове майно”

для військовослужбовців Збройних Сил України:


Наказ Міністра оборони України від 01.12.2015 № 664
“Про затвердження Норм забезпечення предметами бойового обмундирування та екіпірування військовослужбовців Збройних Сил України”
(втратив чинність 17.06.2016 на підставі наказу Міністерства оборони № 232 від 29.04.2016)

Наказ Міністра оборони України від 29.02.2016 № 113
“Про затвердження Зразків військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України та ліцеїстів військових ліцеїв”

Наказ Міністра оборони України від 29.04.2016 № 232
“Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України”

для військовослужбовців Державної прикордонної служби України:


Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 727
“Про речове забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби у мирний час”

Житлове забезпечення


Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 № 1081
“Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 450
“Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил за піднайом (найом) ними жилих приміщень”

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 728
“Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян”
(Порядок визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення)

для військовослужбовців Збройних Сил України:


Наказ Міністра оборони України від 30.11.2011 № 737
“Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями”

для військовослужбовців Національної гвардії України:


Наказ Міністра внутрішніх справ України від 06.04.2009 № 150
“Про затвердження Порядку оренди та оплати орендованих житлових приміщень у Національній гвардії України”

Соціальне забезпечення та пільги


Соціальне забезпечення та пільги

Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII
“Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”

Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2003 № 426
“Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу”

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 702
“Про затвердження переліку місцевостей з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами та переліків військових посад, виконання обов’язків військової служби за якими пов’язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, ризиком для життя і здоров’я, а також Порядку надання та визначення тривалості щорічної додаткової відпустки залежно від часу проходження служби в зазначених умовах”

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 975
“Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві”

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.2014 № 413
“Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення”

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 155
“Про затвердження Порядку відшкодування витрат, пов’язаних з перевезенням військовослужбовців та членів їх сімей, їх особистого майна залізничним, повітряним, водним і автомобільним (за винятком таксі) транспортом”