ДОРОЖНЯ КАРТА З ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ЗАЙНЯТОСТІ УЧАСНИКІВ АТО
Відділ організації сприяння працевлаштуванню Львівського ОЦЗ
Львівський обласний центр зайнятості ДОРОЖНЯ КАРТА З ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ЗАЙНЯТОСТІ учасників антитерористичної операції 

Відповідно до Конституції та Законів України „Про зайнятість населення”, „По загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадокбезробіття” держава гарантує кожному громадянину України в тому числі учасникам антитерористичної операції працевлаштування відповідно до здібностей та  стану здоров’я.

 

Питання працевлаштування в державі покладені на Державний центр зайнятості та місцеві центри зайнятості, які розташовані в кожному районі та місті області. Облік та реєстрація безробітних громадян в центрах зайнятості здійснюється не залежно від місця проживання чи перебування.

 

Державна служба зайнятості надає такі послуги населенню:

 

соціальний захист громадян у разі настання безробіття;

професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях;

профорієнтація;

пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру для безробітних у порядку, встановленому Кабінетом  Міністрів  України;

надання особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” ваучера для підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями  для пріоритетних  видів економічної діяльності;

інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням;

сприяння самозайнятості населення шляхом стимулювання відкриття власного бізнесу, в тому числі в сільських населених пунктах та на депресивних територіях;

надання роботодавцям, які працевлаштовують громадян, котрі потребують соціального захисту та яким надано статус безробітного компенсації у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу, за який він сплачений;

надання роботодавцям – суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних строком не менше ніж на два роки за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності, щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений.

 

У центрах зайнятості створена єдина база вакансій по всій України, усі наявні вакансії перебувають у відритому доступі, в пошуку роботи допоможе фахівець центру зайнятості.

Під час первинного звернення до центру зайнятості проходить співбесіда громадянина з працівником центру та занесення даних відвідувача до Єдиної інформаційно – аналітичної системи державної служби зайнятості, як шукача роботи для подальшого підбору підходящої роботи. Відвідувачу необхідно подати такі документи.

 

Перелік необхідних документів для взяття на облік у центрі зайнятості

 

паспорт громадянина України або інший документ що засвідчує особу;

ідентифікаційний код (облікова картка платника податків);

 

Після занесення даних громадянина інформаційна система формує та роздруковує заяву відвідувача, яку він підписує.

Якщо Ви втратили паспорт, Ви можете пред’явити тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України.

Отримати таке посвідчення та відновити паспорт Ви зможете у територіальних відділеннях Державної міграційної служби України.

У разі відсутності облікової картки платника податків необхідно звернутися до відділення Державної фіскальної служби України за місцем Вашого проживання.

 

Для реєстрації як безробітного та отримання матеріальної допомоги з безробіття необхідно подати:

паспорт громадянина України або інший документ що засвідчує особу;

ідентифікаційний код (облікова картка платника податків);

трудову книжку або її дублікат чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи або документ що підтверджує періоди зайнятості (наприклад цивільно-правовий договір);

диплом або інший документ про освіту;

військовий квиток.

 

Для визначення розміру та тривалості виплати допомоги з безробіття необхідно подати :

довідку (довідки) з військового комісаріату, військової частини або іншого формування, утвореного відповідно до законів України, яке виплачувало грошове забезпечення, про стоки проходження  служби, які включаються та (або) прирівнюються до страхового стажу а також розмір і строки виплати грошового забезпечення, відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним страхуванням.

 

Зазначений перелік документів особою подається до центру зайнятості (представнику) не залежно від місця реєстрації чи перебування.

 

У разі відсутності документів необхідних для реєстрації як безробітного у центрі зайнятості Ви можете отримати такі послуги:

інформацію про вакансії, навчальні заклади, підприємства, установи, організації, з якими співпрацює служба зайнятості;

консультації та правову допомогу з питань працевлаштування або звільнення з роботи, отримання статусу безробітного, допомоги по безробіттю, інших послуг державної служби зайнятості;

рекомендації відносно вибору чи зміни професій, послуги з професійної орієнтації.

 

Започаткування власної справи (підприємницької діяльності) зареєстрованими безробітними:

Зареєстрованим безробітним, які не можуть бути працевлаштовані у зв’язку з відсутністю підходящої роботи, допомога з безробіття може виплачуватись одноразово для організації підприємницької діяльності.

Якщо Ви отримали в установленому порядку статус безробітного і бажаєте почати власну справу, Вам запропонують:

інформування щодо можливостей відкриття власної справи;

тестування на виявлення здібностей до підприємництва;

допомогу  у  пошуку перспективної бізнес-ідеї;

навчання з основ організації та ведення підприємницької діяльності;

допомогу в складанні бізнес-плану та фінансових розрахунків.

 

Безробітний подає заяву про виплату допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності і бізнес-план на розгляд спеціальної комісії, яка створена у центрі зайнятості. Остаточне рішення приймає директор центру зайнятості з урахуванням висновків комісії.

 

За сприяння служби зайнятості Ви також можете отримати кваліфіковані консультації з питань:

законодавства щодо державної реєстрації суб’єктів господарювання, ліцензування;

патентування та сертифікації підприємницької діяльності;

податкового  законодавства;

відкриття рахунків у банківських установах;

трудового законодавства;

з інших питань щодо підприємницької діяльності.

 

Якщо Ви зареєстровані як безробітні, бажаєте працювати, але не можете знайти місце праці через те, що:

не маєте потрібної професії (спеціальності);

на ринку праці відсутні пропозиції роботи, які б відповідали Вашим професійним навичкам;

втратили здатність виконувати певні функції за попередньою професією (спеціальністю).

Державна служба зайнятості пропонує Вам здобути професію або вдосконалити  професійні знання, вміння та навички.

 

У центрах зайнятості Вам запропонують пройти:

професійну підготовку та перепідготовку за робітничими професіями, у тому числі за індивідуальними навчальними планами та програмами;

професійну підготовку, перепідготовку за гнучкими модульними технологіями навчання;

професійне навчання за укрупненими (інтегрованими) робітничими та іншими професіями, які користуються попитом на ринку праці;

підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів, у тому числі шляхом стажування на підприємствах, в установах та організаціях;

навчання з вивчення основ підприємницької діяльності для організації власної справи.

 

Якщо Ви звільнені із військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію, або звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я та не досягнули пенсійного віку, маєте вислугу не менше 10 років скористайтеся можливістю здобути нову професію або підвищити свій професійний рівень шляхом одноразового отримання ваучера на навчання.

Для отримання ваучера Вам необхідно подати:

заяву затверджено Постановою Кабінету Міністрів України 20 березня 2013 року №  207 (додаток 3)

паспорт;

трудову книжку;

документ про освіту;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, котрі через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття).

копію посвідчення учасника бойових дій, копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності – індивідуальну програму реабілітації.

копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення.

У разі, коли трудова книжка зберігається за місцем праці, – її копію, засвідчену роботодавцем.

Отримавши ваучер, Ви можете пройти навчання за професіями та спеціальностями відповідно до затвердженого законодавством переліку, а також самостійно обрати форму та місце навчання.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначений законодавством на момент прийняття рішення про видачу ваучера. У разі, коли вартість навчання перевищує максимальну вартість ваучера, громадянин або його роботодавець зможуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

 

Хто не може отримати ваучер:

особи, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;

особи, які протягом останніх п’яти років проходили перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

особи, зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні;

громадяни, які не досягли 45-річного віку;

особи, які досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку.

 

Це варто знати!

 

У рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» у трьох областях України – Львівській, Полтавській та Харківській – з 1 липня 2016 р. до 31 грудня 2017 р. буде впроваджуватися пілотна програма, націлена на підвищення рівня зайнятості непрацюючих працездатних осіб з числа членів малозабезпечених сімей, котрі отримують державну соціальну допомогу, і внутрішніх мігрантів.

Передбачено, що учасників пілотного проекту служба зайнятості залучатиме до трудової діяльності шляхом сприяння працевлаштуванню, у тому числі на нові робочі місця, надання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності, а також пропонуючи їм громадські роботи, зокрема із соціального супроводу та надання послуг особам похилого віку, інвалідам, демобілізованим учасникам АТО.

Охочим долучитися до ініціативи необхідно звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації або виконавчого органу міської, районної у місті ради за місцем фактичного проживання або перебування з відповідною заявою.

Для сприяння в організації підприємницької діяльності центри зайнятості для учасників пілотного проекту за їхнім бажанням будуть організовувати професійне навчання та надавати безкоштовні консультації з питань ведення бізнесу.

Механізм повернення до трудової діяльності представників вразливих верств населення детально описаний у Порядку реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1154. З ним можна ознайомитися за посиланням http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248750490

 

У кожному центрі зайнятості області

запроваджено щотижневе проведення ДНЯ УЧАСНИКА АТО

 

У цей день, для надання допомоги у вирішенні проблемних питань демобілізованих учасників АТО та членів їх родин, відбуваються зустрічі з роботодавцями, де можливе працевлаштування таких осіб, надаються консультації фахівцями різних напрямів діяльності (представників управління праці та соціального захисту населення, відділів охорони здоров’я, освіти, житлово-комунального господарства, міграційної служби, земельного агентства тощо).

 

ДЕНЬ УЧАСНИКА АТО проходить відповідно до графіка:

 

№ з/п Центр зайнятості День проведення
1. Бориславський МЦЗ щоп’ятниці
2. Львівський МЦЗ щосереди
3. Моршинський МЦЗ третій четвер місяця
4. Новороздільський МЦЗ друга середа місяця
5. Новояворівський МЦЗ щочетверга
6. Стебницький МЦЗ щоп’ятниці
7. Трускавецький МЦЗ щосереди
8. Червоноградський  МЦЗ щочетверга
9. Дрогобицький МРЦЗ щоп’ятниці
10. Самбірський МРЦЗ щоп’ятниці
11. Стрийський МРЦЗ щовівторка
12. Бродівський РЦЗ щосереди
13. Буський РЦЗ щоп’ятниці
14. Городоцький РЦЗ щочетверга
15. Жидачівський РЦЗ щочетверга
16. Жовківський РЦЗ щочетверга
17. Золочівський РЦЗ щочетверга
18. Кам.-Бузький РЦЗ щосереди
19. Миколаївський РЦЗ щосереди
20. Мостиський РЦЗ щочетверга
21. Перемишлянський РЦЗ щочетверга
22. Пустомитівський РЦЗ щосереди
23. Радехівський РЦЗ щовівторка
24. Сколівський РЦЗ щовівторка
25. Сокальський РЦЗ щосереди
26. Старосамбірський РЦЗ щовівторка
27. Турківський РЦЗ щоп’ятниці
28. Яворівський РЦЗ щосереди

 

За потреби скористайтеся послугами:

 

БЕЗКОШТОВНОЇ інформаційно-довідкової телефонної системи

державної служби зайнятості:

0-800-50-50-60 (зі стаціонарного телефону)

Безкоштовного мобільного сервісу «Пошук роботи»:

730 (з мобільного телефону)

Інтернет – порталами державної служби зайнятості:

 

www.dcz.gov.ua

www.trud.gov.ua

www.dcz.gov.ua/lviv

 

сторінкою Львівського обласного центру зайнятості

у соціальній мережі Facebook

 

 

Інформуємо, що на веб-сторінці Львівського обласного центру зайнятості функціонує рубрика “Консультації”, де відвідувачі мають можливість задати питання і отримати на нього кваліфіковану відповідь

 

Куди звертатися?

Задля отримання детальної інформації звертайтеся до будь-якого зручного для Вашого відвідування центру зайнятості.

 

Центри зайнятості Львівської області розташовані за адресами:

 

№ з\п Найменуванняцентру зайнятості Адреса Контактний телефон
1. Львівський обласний центр зайнятості Львів,вул. Бортнянського, 11а (032)233-01-83
2. Львівський міський центр зайнятостіДиректор Львів,вул. Княгині Ольги, 122 

Рісний Олег Петрович

(032)245-79-90 

067-341-07-71

3. Бориславський міський центр зайнятостіДиректор Борислав,вул. Шевченка, 49 

Стецун Анатолій Іванович

(03-2480)4-27-24 

067-313-87-53

4. Моршинський міський центр зайнятостіДиректор Моршин, вул.Привокзальна, 63Тринчук Василь Васильович (03-260)6-10-25 

067-374-00-59

5. Новороздільський міський центр зайнятостіДиректор Новий Розділ,вул. Грушевського, 16 

Козак Петро Ярославович

(03-261)2-51-16 

067-313-70-38

6. Новояворівський міський центр зайнятостіДиректор Новояворівськ,вул. Січових Стрільців, 16Мушак Стефанія Михайлівна (03-256)4-10-96 

067-313-87-65

7. Cтебницький міський центр зайнятостіДиректор Стебник,вул. Мельника, 6 

Качмар Леся Володимирівна

(03-244)4-10-96 

067-313-70-62

8. Трускавецький міський центр зайнятостіДиректор Трускавець,вул. Івасюка, 5а 

Роман Маргарита Анатоліївна

(03-247)6-86-41 

067-313-73-76

9. Червоноградський міський центр зайнятостіДиректор Червоноград,вул. Паркова, 4а 

Борис Тетяна Василівна

(03-249)2-43-20 

067-313-70-49

10. Дрогобицький міськ-районний центр зайнятостіДиректор Дрогобич,вул. Пилипа Орлика, 3а 

Волошин Богдан Васильович

(03-244)2-14-61 

067-313-73-96

11. Самбірський міськра-йонний центр зайнятостіДиректор Самбір,вул. Шевченка, 55/3 

Тимців Іван Михайлович

(03-236)3-28-23 

067-313-71-75

12. Стрийський міськра-йонний центр зайнятостіДиректор Стрий,вул. 1-го Листопада, 12 

Вишньовська Романа Любомирівна

(03-245)7-11-51 

067-313-68-11

13. Бродівський районний центр зайнятостіДиректор Броди,вул. Гончарська, 15 

Сусла Руслан Іванович

(03-266)2-65-21 

067-313-87-50

14 Буський районний центр зайнятостіДиректор Буськ,вул. Петрушевича, 3 

Миляновський Степан Романович

(03-264)2-13-08 

067-313-70-40

15. Городоцький районний центр зайнятостіВ.о. директора Городок,вул. Львівська, 38в 

Дацко Галина Степанівна

(03-231)3-26-13 

097-723-32-21

16. Жидачівський районний центр зайнятостіДиректор Жидачів,вул. Шашкевича, 28 

Михальчук Олена Франківна

(03-239)3-19-45 

067-313-70-89

17 Жовківський районний центр зайнятостіДиректор Жовква,вул. Львівська, 47а 

Кришталюк Микола Дмитрович

(03-252)6-14-60 

067 313 73 88

18. Золочівський районний центр зайнятостіДиректор Золочів,вул. Чайковського, 7 

Малиновський Орест Ярославович

(03-265)4-32-39 

067-313-68-08

19. Кам’янка-Бузький районний центр зайнятостіДиректор Кам’янка-Бузька,вул. Грушевського, 4 

Довганик Оксана Володимирівна

(03-254)2-38-01 

067-363-55-00

20. Миколаївський район-ний центр зайнятостіДиректор Миколаїв,вул. Івана Мазепи, 37 

Корецький Роман Степанович

(03-241)5-20-09 

067-313-70-39

21. Мостиський районний центр зайнятостіДиректор Мостиська,вул. Міцкевича, 2а 

Вербаускене Лідія Іванівна

(03-234)2-52-55 

067-341-07-85

22. Перемишлянськийрайонний центр зайнятості 

Директор

Перемишляни,вул. Боршівська, 4а 

Баран Василь Степанович

(03-263)2-25-31 

067-313-70-88

23. Пустомитівський районний центр зайнятостіДиректор Пустомити,вул. Глинська, 14 

Чумак Степан Миколайович

(032)227-87-98 

067-313-68-03

24. Радехівський районний центр зайнятостіВ.о.директор Радехів,вул. Лесі Українки, 33 

Кормилюк Наталя Ярославівна

(03-255)2-24-37 

097-478-71-04

25. Сколівський районний центр зайнятості 

Директор

Сколе,вул. Братів Вільшанських, 4 

Тимоцко Іванна Ярославівна

(03-251)2-20-97 

 

067-313-87-56

26. Сокальський районний центр зайнятостіДиректор Сокаль,вул. Святого Володимира, 4Лащук Віктор Йосипович (03-257)2-67-33 

067-313-70-45

27. Старосамбірський районний центр зайнятостіДиректор Старий Самбір,вул. Лева Галицького, 128Гриценко Світлана Іванівна (03-238)2-24-95 

067-341-08-52

28. Турківський районний центр зайнятостіДиректор Турка,вул. Шевченка, 2 

Павлик Мирослава Іванівна

(03-269)3-11-76 

067-313-73-65

29. Яворівський районний центр зайнятостіДиректор Яворів,вул. Шашкевича, 1а 

Вигринович Михайло Петрович

(03-259)2-30-51 

067-313-71-63

 

 

Державна служба зайнятості готова Вам допомогти!

 

Усі послуги служба зайнятості надає безкоштовно!